Skip to content

Alle rechten voorbehouden

Wij doen ons uiterste best om u correcte en volledige informatie te geven op onze website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Indien hierdoor schade veroorzaakt zou worden, kan SIRIUS Insight daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

SIRIUS Insight aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van SIRIUS Insight is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij SIRIUS Insight.

Copyright foto’s

IStockPhoto

Contact

Als u vragen heeft, neemt u dan contact met ons op via het contactformulier op deze website.