Skip to content

GDPR

Dividuals® werd ontwikkeld op basis van het principe “Privacy by design”. Een breed spectrum aan maatregelen werden genomen om de conformiteit van onze data te garanderen zodat er geen link is tussen de brondata en het afgewerkte product.

Alle databronnen en de verwerkingsprocessen zijn GDPR-conform zodat u de data veilig en legaal kunt gebruiken.

Een diepgaande DPIA-studie (Data Protection Impact Assessment) werd uitgevoerd door gespecialiseerde juristen. De DPIA concludeerde dat de verwerking die wordt uitgevoerd door SIRIUS Insight (de ontwikkeling van Dividuals®) wettelijk is. De DPIA wordt regelmatig herzien om steeds te zorgen voor de strikte naleving van alle vereisten op vlak van gegevensbescherming.

Kom meer te weten over de specificaties van Dividuals®