Skip to content

Specificaties

Dividuals® deelt de volledige Belgische bevolking in op basis van gelijkaardige kenmerken. Wanneer u een licentie heeft voor Dividuals®, krijgt u toegang tot alle specificaties.

Een nauwkeurige en gedetailleerde classificatie van de bevolking

Onze Dividuals®-segmentatie biedt een fijnmazige en precieze indeling van Belgische huishoudens. Dividuals® is representatief voor de gehele Belgische bevolking met 10 segmenten en 37 subsegmenten. Elk van deze Dividuals® (sub)segmenten bestaat uit huishoudens met gelijkaardige kenmerken.

ABCDEFGHIJ
A01B04C08D10E12F18G23H28I31J35
A02B05C09D11E13F19G24H29I32J36
A03B06E14F20G25H30I33J37
B07E15F21G26I34
E16F22G27
E17
Download de fiche over onze 10 segmenten en 37 subsegmenten

Een constant evoluerend product

De bevolking en haar kenmerken veranderen in de loop van de tijd, daarom werken we continu onze Dividuals®-database bij om u de beste accuraatheid en relevantste marktvisie te garanderen.

Dividuals® is een evolutieve database die steeds verrijkt kan worden met nieuwe informatie.

Een product dat levensfasen van huishoudens integreert

Bij de ontwikkeling van Dividuals® hebben wij een groepering op basis van levensfasen centraal geplaatst. Zo is Dividuals nauwkeurig afgestemd op specifieke levensfasen, die gedefinieerd zijn door de combinatie van huishoudsamenstelling, leeftijd en welstand.

Beschikbaarheid op verschillende geografische niveaus

De projectie van Dividuals® is gebaseerd op een microgeografische aanpak. Dividuals® is beschikbaar op verschillende geografische niveaus:

  • Straatsectie: dit is een deel van een straat gelegen tussen twee kruispunten en dat minstens 10 huishoudens omvat.
  • Statistische sector: ook wel een wijk genoemd. Dit is een afgebakend gebied dat meerdere straten bevat en beperkt is tot één enkele gemeente. België omvat bijna 20.000 statistische sectoren.
  • Postcode: dit is een afgebakend gebied binnen een gemeente. Het is groter dan een wijk en kleiner of vergelijkbaar met een gemeente. België telt meer dan 1.100 postcodes.

Verken (sub)segmenten in een interactief dashboard

Samen met de Dividuals®-dataset krijgt u ook toegang tot een interactief dashboard om de kenmerken van (sub)segmenten te verkennen.

Factoren: voor een beter begrip van de verschillen tussen segmenten

Bij de aankoop van een Dividuals®-straatsectielicentie krijgt u ook toegang tot de factoren. De factoren zijn een destillatie van de basisdata die worden gebruikt om Dividuals® te bouwen en worden samengevat in vier hoofdvariabelen die ideaal zijn voor statistische modellering.

Factoren zijn waardevol om geavanceerde statistische modellen te bouwen waarmee u uw klanten beter kunt begrijpen en targeten. Er zijn overeenkomsten tussen factoren en de Dividuals®-segmentatie, maar hun gebruiksdoelen zijn verschillend. Terwijl Dividuals® een unieke kwalitatieve code levert om een straatsectie te beschrijven, geven de factoren vier continue scores voor elke straatsectie.

Vier factoren zijn beschikbaar met de Dividuals-straatsectielicentie:

Inkomen

De inkomensfactor beschrijft de bevolking in termen van huishoudinkomen.

Leeftijd

De leeftijdsfactor beschrijft de bevolking op basis van de leeftijd van de oudste persoon in het huishouden.

Huishoudgrootte

De factor huishoudgrootte beschrijft de bevolking op basis van het aantal personen in elk huishouden.

Type huisvesting

De factor “type huisvesting” beschrijft het type huisvesting waarin de bevolking woont.

U kunt gebruik maken van de kracht van Dividuals® via een datalicentie, via consultancydiensten of via integraties in partneroplossingen. Ontdek meer om aan de slag te gaan met Dividuals®.