Skip to content

Belgen op vakantie: veranderingen in het verschiet?

Article / Blog

Hoewel vakantiegewoonten van Belgen op veel gebieden al lang voorspelbaar zijn, blijkt daar nu toch een kentering in te komen. Vertrekken de Belgen meer of minder dan voordien? Zijn vliegreizen en all-invakanties nog steeds populair? Wat valt er te leren uit veranderingen en hoe worden strategieën best aangepast? SIRIUS Insight deed een onderzoek.

Een lange, rustige rivier?

Lange tijd baseerden de strategieën van professionals in de vakantiesector zich op eerdere boekingen verleden. Als een klant een keer een cruise boekte, ontving hij het jaar daarop promoties voor cruises. Het was een formule die leek te werken. Maar is deze aanpak vandaag de meest effectieve? Die vraag beantwoorden, kan alleen door het aan de consument te vragen. Dat is ook het doel van dit artikel waarin we vooringenomen ideeën vergelijken met de realiteit van de Belgische consument.

Vakantie is een kwestie van middelen

Eerst en vooral zullen mensen met een hogere levensstandaard vaker reizen. Dat lijkt misschien evident, maar mag niet uit het oog verloren worden. 60% van de Belgen gaat minstens één keer per jaar op vakantie en 13% doet dat nooit. De recentste cijfers benaderen de situatie van vóór de gezondheidscrisis.

Belgen op vakantie in 2022

Het is geen verrassing dat mensen met hogere inkomens vaker aangeven dat ze drie keer per jaar op vakantie gaan. Het subsegment J37, ‘Rijke gezinnen in high-end buurt’, waarvan 41% zegt 3 vakanties per jaar op vakantie te gaan, domineert deze categorie. Op de tweede plaats staat met 31%, het subsegment H30, ‘Oudere villawijksenioren’. We merken op dat het B-segment, ‘Starten en perspectief’, er hier uitspringt en dat geldt ook voor alle andere vragen over vakantiegedrag. Dit zijn jongeren die wellicht met hun ouders op vakantie blijven gaan, ook al wonen ze niet meer bij hen.

Gezien deze cijfers is het dus interessant om te kunnen identificeren welke van uw klanten de hoogste inkomens hebben of geïnteresseerd zijn in bepaalde types van reizen. Met een klassiek klantenbestand is dat niet mogelijk. Door uw data over uw klanten te kruisen met onze geavanceerde segmentatie Dividuals® weet u precies tot welke (sub)segmenten uw klanten behoren en kan u zeer gericht aan de slag met uw data.

Als we bijvoorbeeld kijken naar de segmenten die het vaakst op vakantie gaan, dan zijn dat J, ‘Rijkdom en prestigeen H, ‘Voluit genieten’. Het eerste segment heeft een voorkeur voor skivakanties (tot 20%, meer dan het dubbele van het gemiddelde). Het tweede segment heeft een voorkeur voor cruises (tot 9% tegenover een gemiddelde van 5%) en hotels (60% tegenover een gemiddelde van 50%).[1]

Zoals vroeger?

Hoewel de Belgen nog steeds evenveel op vakantie vertrekken als vóór de gezondheidscrisis, is het interessant om te kijken naar de aard van deze vakanties. We zien een duidelijke daling van het aantal vliegreizen, met een globaal gemiddelde van -6% tussen 2020 en 2022.

Dit zijn natuurlijk algemene cijfers en hoewel ze een zekere breuk aantonen, moeten ze genuanceerd worden volgens de verschillende profielen van vakantiegangers. Aan de ene kant zien we een trend van -12% voor het A-segment ‘Dag tot dag’, en -11% voor het I-segment, ‘Welstellend en ondernemend’. Maar terwijl deze segmenten meer dan andere het vliegtuig lijken te verlaten, zien we dat de daling veel minder groot is voor het G-segment, ‘Tijd voor nieuwe projecten’. Daar zien we een verschil van slechts 2,9%.

Het is interessant om vast te stellen dat autovakanties toenemen en zeker bij gezinnen in Brussel. De angst voor het virus heeft ongetwijfeld zwaarder gewogen dan de overheidsmaatregelen om het aantal voertuigen op onze wegen te verminderen.

Vertrouwen op het verleden is verleden tijd

We zien een veranderend gedrag bij de verschillende categorieën vakantiegangers. Vertrouwen op de oude boekingsdata van je klanten om te anticiperen op hun toekomstige vakanties is een riskante gok.

Niettemin behoudt u best uw klantenbestand. Verrijk uw data en gebruik uw data om de segmenten te identificeren waartoe uw klanten behoren. Definieer dan de meest relevante berichten en media om u op hen te richten. Dit is een manier om elke geïnvesteerde euro te optimaliseren, bijvoorbeeld door enkel een reisbrochure te sturen naar klantenprofielen met een hogere conversieratio, terwijl voor andere klanten een eenvoudig mailbericht volstaat.

SIRIUS Insight kan uw bedrijf, dankzij Dividuals®, ondersteunen. Onze segmentatie is representatief van alle Belgische gezinnen geeft u een gedetailleerd beeld op basis van 2000 criteria. U kunt meer te weten komen over bestaande klanten om zo hun verwachtingen beter te begrijpen en te anticiperen op hun toekomstige reiswensen. Bovendien kan SIRIUS Insight, via een netwerk van partners, helpen om in contact te komen met gekwalificeerde prospecten en een communicatiestrategie te hanteren die is afgestemd op de specifieke kenmerken van uw doelgroep.

Neem contact met ons op voor persoonlijke ondersteuning!


[1] N.B. Zoals eerder aangegeven scoren B’s (jongeren die zich recent hebben gevestigd) hoog in alle vakantietypologieën omdat ze vertrekken met (en dankzij) hun ouders. Voor dit artikel sluiten we hen daarom uit van onze observaties.

Similar articles