Skip to content

Trends binnen automotive in België: Het verhaal achter de cijfers

Article / Blog

Het autogebruik en -bezit in België kent heel wat contrasten. Laten we de motor starten en door de data van SIRIUS Insight navigeren, waarbij we Dividuals® consumentensegmenten verkennen om te begrijpen wat de Belg echt achter het stuur drijft. In deze analyse kijken we eerst naar een aantal cijfers over het wagenbezit en nadien het gedrag van huishoudens.

Het contrasterende autolandschap: Brussel vs. Vlaanderen en Wallonië

Volgens de data van Statbel over het aantal wagens per huishouden beschikt 73% van de huishoudens in België over minimum één wagen. De regio die hier het sterkst van afwijkt is Brussel. Uit de recentste cijfers blijkt dat 55% van de huishoudens er geen wagen bezit. In Vlaanderen en Wallonië, beschikken 23% van de huishoudens niet over een wagen.

Huishoudens die geen wagen hebben

De kaart hieronder geeft twee inzichten voor iedere gemeente in België: hoeveel huishoudens er zijn en welk aandeel van deze huishoudens geen wagen heeft. Grote symbolen zijn gemeenten met een grote bevolking en donkere symbolen zijn gemeenten met een belangrijk aandeel autoloze huishoudens. We zien meteen dat in steden als Brussel, Antwerpen, Luik, Gent en Charleroi het aandeel huishoudens dat niet over een wagen beschikt het hoogst is (meer dan 35% van de huishoudens). Zodra de afstand tot stadscentra toeneemt zijn er minder wagenloze huishoudens.

Aandeel huishoudens zonder wagen
Kaart SIRIUS Insight, databron Statbel

Aantal wagens per huishouden

In functie van gezinsgrootte, woonomgeving en levensfase gebruiken gezinnen meer dan één wagen voor hun verplaatsingen. Op de kaart hieronder kijken we per gemeente naar het gemiddelde aantal wagens per huishouden. Gemeenten in oranjetinten hebben gemiddeld minder dan één wagen per huishouden en gemeenten in blauwtinten beschikken gemiddeld over meer dan één wagen per huishouden. Net als in de vorige analyse zien we dat huishoudens in grootsteden over minder wagens beschikken. Daarnaast merken we ook dat de wagenuitrusting in meer bemiddelde gemeenten zoals bijvoorbeeld in Waals-Brabant aanzienlijk hoger is dan bijvoorbeeld in West-Vlaanderen en en de provincie Luxemburg.

Aantal wagens per huishouden (grijs = 1 wagen per huishouden)
Kaart SIRIUS Insight, Databron Statbel

Starters en tweeverdieners koploper op vlak van leasing

Wanneer we het wagenbezit bekijken doorheen de consumentensegmentatie Dividuals® zien we dat een aanzienlijk aandeel van de huishoudens over een leasingwagen beschikt. Als we deze trend van dichterbij bekijken zien we dat het over specifieke Dividuals-segmenten gaat. Dividuals® is onze consumentensegmentatie die de Belgische consumenten indeelt op basis van gelijkaardige kenmerken (sociodemografisch, socio-economisch, woonomgeving) en gedrag. Zo merken we bijvoorbeeld dat het segment B (Starten en perspectief) het hoogst scoort voor leasingwagens. Ongeveer 40% van deze jonge huishoudens beschikt over een leasingwagen. Ook het segment F (Op koers en op dreef) scoort hoog. Bij deze tweeverdieners met peuters beschikt meer dan 30% over minstens één leasingwagen.

Wie koopt elektrische wagens?

Vandaag wordt de elektrische wagenverkoop sterk aangestuurd door de leasingmarkt. Als we kijken naar het klantenprofiel van elektrische wagens zien we dezelfde Dividualssegmenten terugkomen als voor leasingwagens. De verstrenging van de regelgeving en de komst van andere en goedkopere merken zorgt mogelijk voor een nieuwe dynamiek in deze markt.

Modale senioren zijn trouw aan hun wagen

Als we kijken naar de leeftijd van de wagens waarover huishoudens beschikken merken we logischerwijze dat segmenten met hoge leasingpercentages over zeer recente wagens beschikken. Wanneer we verder de cijfers onderzoeken merken we opvallende trends. Bijna 70% van de huishoudens van segment E (Modaal en senior) is de eerste eigenaar van hun auto. Ook bij segment H (Voluit genieten) merken we een gelijkaardige trend. Deze huishoudens kopen dus bijna systematisch hun wagen nieuw, maar gebruiken deze gedurende een veel langere periode. Zo is meer dan een derde van hun wagens 9 jaar of ouder. Huishoudens uit de segmenten A (Dag tot dag), B (Starten en perspectief), C (Volks en eenvoudig) en F (Op koers en op dreef) die niet over een leasingwagen beschikken, kiezen vaker voor een tweedehandswagen.

Waar ligt uw marktpotentieel?

De automotivemarkt is een complexe markt. Merken en distributeurs zijn geconfronteerd met een markt in volle transformatie en tal van deelmarkten: de leasingmarkt, de tweedehandsmarkt en de markt voor nieuwe voertuigen. Iedere markt en ieder merk heeft hierbij een specifieke doelgroep. Als geomarketingexpert raden wij u aan om uw doelgroep duidelijk af te bakenen: weet wie uw klanten zijn, hoe talrijk zij zijn en waar zij aanwezig zijn. Het gebruik van de consumentensegmentatie Dividuals® zorgt dat u toegang krijgt tot deze kritische inzichten om uw marktpotentieel in kaart te brengen.

In voorgaande paragrafen staat bijvoorbeeld dat consumenten uit het Dividualssegment B (Starten en perspectief) vaak over een leasingwagen beschikken. Als u dan ook weet dat hun aandeel dubbel zo hoog is in Brussel dan in andere regio’s weet u meteen ook hoe u uw marketingaanpak moet aanpassen om dit segment te bereiken.

Distributie Dividualssegmenten per regio

Datagedreven inzichten vormen de toekomst

Voor ieder bedrijf dat actief is binnen automotive is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hun klantenprofiel. Uit deze analyse blijkt duidelijk dat de doelgroep voor nieuwe en tweedehandswagens verschilt en dat de rol van een wagen sterk afhangt van de levensfase. Door met SIRIUS Insight samen te werken kunt u een scherp beeld krijgen van uw doelgroep, waar zij aanwezig zijn en hoe talrijk zij aanwezig zijn. Wij zorgen ook voor heel wat opportuniteiten om ook vlot in contact te komen met uw doelgroep. Contacteer ons voor meer informatie.  

Similar articles