Skip to content

Matexi: fijnmazige gegevens over huishoudens “in de buurt”

Article / Client Case

Als buurtontwikkelaar bouwt Matexi al meer dan 75 jaar duurzame huizen en appartementen verspreid over België. Hierbij is het voor hen belangrijk om het juiste type woningen aan te bieden, op de gepaste plaats voor de gepaste huishoudens. Dividuals® is hierbij een waardevol en objectief gegeven dat Matexi toelaat projecten stevig te onderbouwen. Roel Helgers, Market Economist bij Matexi legt uit hoe dit precies in zijn werk gaat.

Wat is Dividuals®?

Dividuals® is een consumentensegmentatie die de Belgische huishoudens indeelt in 10 segmenten en 37 subsegmenten. Het geeft een duidelijk beeld van de levensfases, demografie, de leefomstandigheden, de levenswijze  nook de verblijfplaats van alle Belgische huishoudens. Omdat Dividuals® beschikbaar is voor iedere straatsectie is het mogelijk tal van waardevolle analyses te doen zoals klantenprofilering, exploratie van locaties, analyse van verzorgingsgebieden, voorspellen van de omzet van een nieuw verkooppunt en nog veel meer.

De meerderheid van de kopers wonen reeds in de nabije omgeving

Uit ervaring weet Matexi dat de meerderheid van hun woningen verkocht worden aan huishoudens die reeds in de regio van de panden wonen. Door de Dividualsprofielen van de huishoudens te analyseren die in deze zone wonen kan Matexi ook haar afzetprognoses aanpassen.

Woonbuurten maken is een kapitaalintensief en tijdrovend proces. “Tussen de aankoop van de grond en de oplevering van de woningen verloopt gemiddeld meer dan 7 jaar”, legt Roel uit. “Aan de hand van de Dividualssegmenten die zich in de onmiddellijke omgeving van een sitebevinden beschrijven we aan de ontwikkelaars, architecten en het investeringscomité hoe de bevolking is samengesteld en wat hun specifieke eigenschappen en verwachtingen zijn. Dit laat hun toe al deze elementen in acht te nemen bij het ontwikkelen van het gepaste project.”

Snel, objectieve kennis opdoen over de lokale huishoudens

Zowel voor de aankoop van een site, als voor het selecteren van het gepaste bouwproject is lokale kennis belangrijk. “Investeerders en architecten kennen niet ieder detail en specificiteit van iedere locatie in België”, vertelt Roel. “Met Dividuals® is het mogelijk om zeer snel een gedetailleerd beeld te krijgen van de eigenschappen van de bevolking die er woont.”

Naast de Dividualssegmenten gebruikt Matexi eveneens de onderliggende Dividualsfactoren. Die laten op onafhankelijke basis toe zicht te krijgen op het welvaartsniveau, gemiddelde leeftijd, gezinssamenstelling en type huisvesting van de huishoudens en het stedelijk karakter van de omgeving. Deze gegevens gebruikt Matexi zowel op niveau van de straatsectie om een gedetailleerd beeld te verkrijgen, als op gemeentelijk niveau om bepaalde tendensen te onderzoeken. “In bepaalde steden zoals bijvoorbeeld Brussel is de bevolking bijzonder divers, het microniveau dat Dividuals®biedt is in zulke situaties erg waardevol”, vervolledigt Roel.

Ondersteuning van het beslissingsproces

“Door de eigenschappen zoals inkomen, leeftijd, gezinssamenstelling, … van huishoudens op te nemen maken we stevig onderbouwde dossiers met duidelijk kwantificeerbare elementen”, legt Roel uit.

“De gegevens van Dividuals® helpen ons op verschillende niveaus objectieve beslissingen te nemen. Zowel de ontwikkelaars als het investeringscomité kunnen hun buikgevoel objectiveren op basis van betrouwbare en fijnmazige informatie. Ook op strategisch niveau gebruikt Matexi Dividuals® om variaties te observeren en op basis daarvan een langetermijnstrategie te bepalen”, besluit Roel.

MATEXI

  • Meer dan 350 werknemers en 3.000 indirecte jobs
  • Jaarlijkse verkoop van 1.500 woningen
  • Aanwezig in 330 gemeenten

“Op basis van de sociologische, demografische en economische informatie aanwezig in Dividuals®, is Matexi in staat een gedetailleerd beeld te krijgen van de lokale bevolking. Voor zowel de evaluatie van de ligging van bouwgronden, het kiezen van het type woningen dat we wensen te ontwikkelen, als de profilering van potentiele kopers is Dividuals® een belangrijk hulpmiddel om objectieve beslissingen te nemen.” Roel Helgers, Market Economist bij Matexi

Over Dividuals®

Met Dividuals® kunt u de diversiteit van de Belgische consumenten visualiseren, om klanten en prospecten te isoleren. Zo weet u wie ze zijn, waar ze wonen, hoe oud ze zijn, hoe ze consumeren en zich gedragen, welke media ze raadplegen, … De gegevens dekken de volledige bevolking, zodat u de markt beter kunt verkennen en dit met talrijke nuances. U krijgt zo een duidelijk beeld van alle Belgische huishoudens die gegroepeerd zijn volgens hun gelijkenissen en die met precisie gelokaliseerd zijn.

Met deze evolutieve en krachtige segmentatie brengt u uw groeistrategie naar een hoger niveau. Bepaal met Dividuals® de marketing- of ontwikkelingsstrategie voor uw retailnetwerk. Identificeer uw doelgroepen, kwantificeer ze en lokaliseer ze. Gebruik de segmentatie ook bij de bouw van statistische modellen. Er zijn oneindig veel toepassingsmogelijkheden dankzij deze geavanceerde segmentatie die meer dan 2.000 criteria integreert.

Similar articles